Pazar, Temmuz 08, 2018

Analitik Zeka ve Gerçeklik

Analitik zekası çok yüksek insanları görüyorum çok büyük cehaletlerin arkasına sığınan, sabit ve batıl inançlara sahip, dar kalıplar içinde düşünen, ailesinin ve yetiştiği kültürün etkisinden çıkamamış, çevresi tarafından yönlendirilen, önyargılı, sabit fikirli insanlar. 

Sınavlarda derece alıp okulu 1 . Bile bitirebiliyor bu insanlar. Bir problemi çok hızlı olarak çözebiliyor, kafası hesap makinesi gibi çalışabiliyor, ya da bilgisayar gibi. Ancak en basit gerçek bilgiden bile uzak kalabiliyorlar. 

Zeka ya da analitik zeka insanın akıllı olduğunu gösterir mi? Zeka ile akıl arasında karşılaştırma açısından bir sürü benzetme karşılaştırma yapılmıştır, ayrımını da aşağı yukarı herkes bilir. 

Değinmek istediğim şey; zekası, kavrama yeteneği olan, problemleri ve çözümleri görebilen bu insanlar, doğru ve gerçekten nasıl oluyor da bu kadar uzak olabiliyorlar. Önyargıları konusunda muhakeme ve geri besleme yapmadan hayatlarına devam edebiliyorlar. 

Aslında yaratıcı ve eleştirel bakış açısı burada devreye giriyor. Yaratıcılığın içinde sorgulama ve daha iyisi nasıl olabilir sorusu varken, doğrunun doğruluğundan şüphe duymak, bu şüphecilikten hareketle doğrunun doğru olup olmadığını ispatlamayı gerektiriyor. Eleştirel bakış açısı, özgün düşünce, gerçeği arama zekadan öte kavramlar aslında. 

Gerçeği bulma isteği ya da bilim yapmak da diyebiliriz buna, zeka gerektirir muhakkak ancak zeki olmak bir insanı iyi bir bilim insanı, ya da düşünür yapmaz haliyle. 

İnsanlarda farklı zeka tipleri var muhakkak, bir çok kitapta duygusal zeka, analitik zeka gibi ayrımlar da yapılıyor, yine görsel işitsel vs zekalar. Farklı tipte bu zekalar insanlarda farklılık gösterebiliyor. Görsel zekası olan bir insana işitsel olarak neden zayıfsın eleştirisi yapmak hata olur. Yine analitik zekası düşük insanlara, düşük zekalı nitelemesi gibi genelleme yapmak da yanlış olur. Analitik zekası iyi olmayıp sosyal yönden başarılı nice insan vardır. Bu insan doğasından ya da biyolojik çeşitlilikten gelen bir olgu aslında. İyi bir ressama neden matematik sorularını çözemiyorsun diyemeyiz. Ya da iyi matematik problemi çözene çizimin ne kadar kötü diyemeyiz. Bunlar yetenekle ilgili şeyler. Farklı zeka tiplerinin farklı yeteneklere evrilmesi deneyimlediğimiz ve gözlemlediğimiz şeyler. Ancak bu saydığımız farklı yenerek çeşitleri de yine aslında bahsettiğimiz eleştirel ve aydınlanmacı düşünceden çok farklı olgular. Yani iyi bir ressam olabilir ancak cehaletten kurtulamamış olabilir yine iyi bir matematikçi. Yalnız şöyle bir şey var sanatta başarılı olmuş kişiler genelde aydınlanmacı kişilerdir diyebiliriz. Sanat olsun edebiyat olsun zaten içerisinde eleştirel, yaratıcı duygular haliyle olmak durumunda. O mesleklerin ya da uğraşıların doğasında olan şeyler. Yalnız ticari zeka için aynı şeyi söylemek mümkün değil. 

Muhakeme (karşılaştırma) yeteneği, eleştirel bakış açısı kazanamamış zeki bir insanın neden böyle olmadığıyla ilgili kesin bir dille yargılayamayız. Bu konuda gerek ailesi, çevresi yaşam tarzı nedeniyle bu konuda fırsat bulamamış, zincirlerini kıramamış gerçek anlamda “aydınlanma” sürecini yaşamamış olabilir. Bazı süreçler gerçekten fırsatların karşısına çıkmasıyla yaşanabiliyor. 

Ancak bir şekilde bu fırsat tanınmış olup, kötü niyetinden şüphe ettiğimiz kimileri de, kinciliklerinden, dışlayıcı olmalarından, anlayışsız kişiliklerinden ötürü ne kadar zeki olursa olsun aydınlanmacı bu düşüncenin tam tersi yönünde karanlık düşünceler içerisinde olabilir. Bu kişiler büyük tehlike oluşturmaktadır. 

Zeki kişileri kıyaslarken, ölçeklerken, aslında aydınlanmacı olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Ne kadar zeki olursa olsun cehaletin esaretinden kurtulamamış bu beyinler faydadan çok zarar verebilmektedir. 

Bu nedenle eğitim sisteminin eleştirel ve aydınlanmacı temelde ele alınıp uygulanması, zeki olan bu insanları topluma, iyiye ve gerçeğe faydalı olacak ve katkı verecek şekilde yetişmesini sağlamak gerekmektedir. Eğitim sistemi vermiyorsa da, gerçeğin ışığını yanımıza alıp bu insanları kanıtlarla, verilerle, bilimle, bilgiyle doğru yöne sevk etmek gerekmektedir. Doğrudan kastımız tabi ki bizim doğru bildiğimiz şeye yönlendirmek değil, gerçeğin peşine sevk etmek, eleştirel tarafta olmak, bilimin yol gösterdiği yönde olmaktır. Bilimin doğasında zaten sürekli yanlışlanabilmek vardır, ortaya sürülen düşünce daha iyisi yapılana kadar en doğru kabul edilir. Daha iyisi varsa gerçekten çöpe atılır daha önce çok doğru kabul ettiğimiz düşünce. Eleştirel bakış açısı budur zaten, sürekli yenilenmek, düşüncelerimizi doğruya ve gerçeğe doğru her defasında daha da yakınlaştırmak.  İnsan zaten sürekli yanlış içine düşen bir varlık, küçükken düşündüğümüz tonla yanlış şeyi büyüyünce düzeltmiyor muyuz? Gelecekte eminim şimdi düşündüğüm çoğu şeyin yanlış olacağını düşüneceğim. Bu da gayet normal ve doğal bir süreç. Yanlışa düşmek ve bunu farketmek. Yeni ve doğru bilgiye ulaşmak. İnsan ancak o zaman huzura erebilir bence. Doğru yaptığınızı düşündüğünüzde hissettiğiniz huzur gibi diyebilirim. 

Salı, Temmuz 03, 2018

zyxel vmg3312-b10b varsayılan (default) kullanıcı adı ve şifre

 Türk Telekomdan aldığınız zyxel vmg3312-b10b model modemin varsayılan kullanıcı adı ve şifresi:

Kullanıcı adı: admin
şifre: turktelekom

Keyifli internetler.
Kulllanıc adı : admin Şifre: turktelekom

Kaynak : http://tummodemsifreleri.com/modem-sifresi-iste/
Kulllanıc adı : admin Şifre: turktelekom

Kaynak : http://tummodemsifreleri.com/modem-sifresi-iste/

Cumartesi, Haziran 02, 2018

Ubuntu 12.10 source list change

Canonical ended updating packages for Ubuntu 12 version, so i couldnt uptade the packages with upd-get update

then i used digitalocenas mirrors to update packages.

sudo vi /etc/apt/source.list

type insert or i

add the following lines to list

deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal main
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-updates main
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-security universe
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal universe
deb http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu-old quantal-updates universe

:x

 you may delete the old ones as you wish.

sudo apt-get update


it worked for me. I hope you solve the problem same way.

Thanks!

Perşembe, Mayıs 10, 2018

Kablosuz ağ bağlantı kopma sorunu - Intel Wireless N-2230

Windows 8.1 de Intel Wireless N-2230 ağ adaptörü, windows güncellemeleri sonrası kablosuz ağ bağlantısında kopmalar yaşamaya başlamıştım. Sürücüleri tekrar yükledim, yok yine çalışmadı.

1. Çözüm:
Laptopta Güç seçeneklerine gelin Dengeli ya da Güç tasarruf seçeneği yerine Yüksek Performans seçenwğini seçin. Bende düzeldi.

2. Çözüm:

Kablosuz bağdaştırıcı sağ tıkla - > Özellikler -> En üstteki seçenek seçili ike Yapılandıra bas -> karşına çıkan ekranda Güç kazancı seçeneğindeki tiki kaldırın.

ve aşağıdaki adımlar.

Kind Regards.
Cuma, Mart 02, 2018

Virtual box sanal makineye bilgisayar üzerinden ssh ile bağlanamama sorunu

Hemen konuya giriyorum! Virtualboxtaki sanal makinenizi çalıştırdıktan sonra ssh ile bilgisayardan bağlanmak isterseniz Ayarlar-> Ağ -> yeni bağdaştırıcı (interface) ekle , bağdaştırıcı ayarını host only adapter (yalnızca ana makine bağdaştırıcı) yaparsanız sanal makineye ikinci bir interface eklemiş olursunuz, sanal makineniz linux ise sanal sunucu içinden bu interfacei otomarik dhcpden ip al yapmanız gerekir,

$sudo vim /etc/network/interfaces
insert tuşu ya da i harfine basın


---
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet dhcp
---

:wq!


-----


reboot ya da systemctl ya da init.d den networkin servisini kapatıp açın

 ip a
ile baktığnızda interface down'sa

ip link set eth1 up

ile interface'i ayağa kaldırabilirsiniz.

 ubuntu 14 ve altı için (systemctl)
sudo /etc/init.d/network restart
 
 ubuntu 16 ve üstü (systemctl)
systemctl restart networking.service Aşağıdaki tablo da faydalı olabilir:


VM ↔ HostVM1 ↔ VM2VM → InternetVM ← Internet
Host-only++
Internal+
Bridged++++
NAT+Port forwarding
NAT Network++Port forwarding2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a2:84:8f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d7:06:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever

yukarıdaki
192.168.56.X li network Host only adapter network'ü yani VM ler arası ve VM ile bilgisayar arasındaki network

10.0.2.15 ise NAT network yani internete çıkış networkümüz

192'li network ssh yapmamız için gerekli diğeri de internet bağlantısı için gerekli.

dhcp den ip al deyince virtualbox bu ipleri kendisi veriyor.

Pazartesi, Şubat 26, 2018

Ubuntu ingilizce klavyeyi Türkçe klavye yapma

Eğer
 
#setxkbmap tr
 
komutu çalışmazsa aşağıdaki komutla ve sonraki ayarlarla klavyeyi Türkçe yapabilirsiniz. 
 
sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration

  • Generic 105-key (Intl) PC
  • Turkish
  • Turkish
  • The default for the keyboard layout
  • No compose key
  • Yes
enter yapıp çıktığınızda kaydedip çıkıyor sonra reboot yapıp kalıcı olarak klavyeyi Türkçe yapmış oluyorsunuz.

 

Cumartesi, Ekim 21, 2017

Ubuntu Openvpn bağlantı hatası çözümü

Bu yazıda Ubuntu 16.04 Desktop üzerinde Gnome Network Manager kullanılarak Openvpn konfigürasyon dosyasını İçeri aktardığımızda (Import) yaşanan “error: the plugin does not support import capability” when attempting to import openvpn config file" hatasının çözümü anlatılacaktır. Ubuntu üzerinde Openvpn Network manager yüklü değilse önce bunları yükleyelim:
sudo apt-get install openvpn network-manager-openvpn network-manager-openvpn-gnome
openvpn yüklü değilse yükleyelim
sudo apt-get install openvpn
network servisini tekrar başlatalım
sudo /etc/init.d/networking restart
Gnome arayüzündeki kablosuz internet sembolü olan anten sembolüne tıklayalım. en altta bağlantıları düzenle ya da edit connections->ekle ya da add-> En alttaki import vpn config ya da kayıtlı vpn içeri aktarı tıklayın hedef olarak .ovpn dosyasını seçtiğinizde yukarıda bahsi geçen hatayı alıyorsanız eğer işlemi şimdilik iptal edin. ovpn dosyasını gedit ile açın.
remote X.X.X.X port XXXX proto tcp-client
olan kısmı enter ile ayıralı, alt altta olacak şekilde düzenleyelim.


remote X.X.X.X
port XXXX
proto tcp-client

kaydedin ve yukarıda vpn config import etme kısmını tekrar yapın. Bu sefer eklemiş olması gerekiyor. Bu şekilde sorunu çözdüm. import ettikten sonra kullanıcı adı ve şifrenizi giriyorsunuz. En altta tekrar şifre soruyor şifreyi en alta tekrar yazın. nereye isterse yazın kısacası :) Burada .ovpn config dosyasının yanında gelen .p12 ve .key dosyalarını import (içeri aktarma) işlemi ile otomatik eklemiş oluyorsunuz onlara tekrar bir şey yapmanıza gerek yok. Daha sonra ekle ve kaydet dedikten sonra yine desktop gnome network manager arayüzünden -> VPN bağlantıları dediğinizde eklediğimiz config görünecek ona bir defa tıklayın. Şifre vs doğruysa giriş başarılı demesi gerekiyor demiyorsa sorun başka bir yerdedir. Bazen networking servisini tekrar başlatmak gerekebilir.
sudo /etc/init.d/networking restart
ile servisi yeniden başlatabilirsiniz.

Çok mekanik bir yazı oldu. Doğrudan sorunu çözmek istedim. Teknik yazılarda sululuğa gerek yok afedersiniz. Sağlıcakla kalın.