Pazartesi, Mayıs 18, 2020

macos 'ta ftp client programı yükleme ve ftp sunucuya bağlanıp dosya gönderme

brew install inetutils

İle aşağıdaki paketler kurulacaktır.

- dnsdomainname
- ftp
- rcp
- rexec
- rlogin
- rsh
- telnet

[1]

Sonra, PATH="/usr/local/opt/inetutils/libexec/gnubin:$PATH"

Programların yolunu gösterelim.

İsterseniz /etc/paths dosyasının en altına 
/usr/local/opt/inetutils/libexec/gnubin

Satırını ekleyelim. İkisi de aynı işi yapacaktır. [2]

Sonra ftp komutunu çalıştıralım:

$ftp

Sonra ftp ekranına geleceğiz. 
Cd ile ftp sunucusu dizini değiştirilir
Lcd lokal directory değiştirir. Kaynak dosyamız neredeyse lcd ile değiştirelim. 
!ls ile lokal dir’deki dosyalara bakabiliriz.
ls ile de ftp serverdaki dosyaları listeleyebiliriz. 

ftp> open ftp.example.com
ftp> cd /directory/subdir
ftp> lcd /User/user1/Documents
Ftp> put file

Diğer ftp komutları için: [3]


Bazen inetutils içindeki ftp düzgün çalışmıyor bu durumda alternatif olarak

brew install tnftp

yükleyebiliriz. [4]

İsterseniz programın yüklendiği dosya yolunu PATH e yukarıdaki gibi ekleyebilirsiniz 

PATH="/usr/local/opt/inetutils/libexec/gnubin:$PATH"

veya komutu doğrudan dosya yolunu göstermek çalıştırabiliriz.

/usr/local/Cellar/tnftp/20070806/bin/ftp

Bu şekilde yukarıdaki komutları çalıştırabilirsiniz. 

Kaynaklar: 


Salı, Nisan 21, 2020

Ssh ile uzak sunuculara hızlıca bağlanma


Ssh yani secure Shell uzak makinelere bağlanmada kullandığımız en yaygın ve güvenilir protokolden birisidir[1]. SSH bağlantısında uzak makine IP leri kullanıyorsak mecburen Ip leri bir yere not etmemiz veya ezberlememiz gerekiyor hele ki birçok makineye bağlanıyorsak işler biraz karmaşıklaşıyor. Bağlandığımız makinelere isim vermek ve bu isimle bağlanmak için kullanıcı (client) tarafında config dosyasına gerekli parametreleri yazarak kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabiliriz. 

Bunun için;

$sudo vi /.ssh/config

Dosyamıza aşağıdaki parametreleri girebiliriz: 

###
Host server1
Hostname {IP adresi}
User user1
 Host server2
Hostname server.example.com
User user1
###

Dosyayı kaydedelim (:wq!)

Yukarıdaki parametreyi her host (uzak makine) yazmamız gerekir. User ile hangi kullanıcı ile bağlanacağımızı belirtebiliriz. 

Hostname değeri yerine fqdn (fully qualified domain name, yani www.example.com, server1.example.com gibi) alan adı veya IP adresi yazabiliriz. Alan adının dns ile çözülmesi gerekmektedir, bunu test etmek için nslookup komutunu kullanabilirsiniz.

Bu makineye artık;

$ssh server1

İle bağlanabiliriz. 

Eğer bağlanacağımız makinenin ssh portu değiştirilmişse örneğin 16855 (rasgele bir değer) yapılmışsa, port değerini de belirtmemiz gerekecektir. 

###
Host server1
Hostname {IP adresi}
User user1
Port 16855
###
Portu değişmiş makineye; 

$ssh -p 16855 server1

İle bağlanabiliriz. 


Son bilgi tüm hostlara aynı kullanıcı ile bağlanmak için;

###
Host *
User user1
###

Parametrelerini kullanabilirsiniz.

Tüm config parametrelerine alttaki manual komutuyla bakabilirsiniz.  

$man ssh_config

Ayrıca aşağıdaki kaynak bağlantısında başka bilgiler de mevcut. 

Kaynak 

Pazartesi, Eylül 16, 2019

Managing passwords with Kee Pass
You can manage your passwords with kee pass allowing multi user and data base synchronization securly.

Holding the passwords on text file or excel file is dangerous. Attackers who Access your file system navigates and should find your passwords. You should say that “i have user login password so no one Access my files”. Yes other users can not Access your login but they are still Access the files without logging in. This is possible with malware/trojan scripts remotely or using live Linux OS image attaching USB drive physically. So you have to encrypt your OS drive if you don't want your files accessible physically.

Kee pass saves your passwords encrypted on a database file. You can manage and access your passwords entering your master password. If your hard drive is not encrypted, attackers who don't have the master password can not access your passwords.

Install kee pass on your desktop. It is available for all platforms. Enter your master password to enable your database. You will require this password everytime you access your DB. So be careful holding this password for you security.

You can clasify your passwords as groups. For instance; network devices and servers may be on different groups.

Multi user Access:
You can manage your passwords with your colleagues. So you should put your data base file on a shared folder as nfs, cif or ftp file. Everyone will work on single database with single master password. You can hold database file on both local and shared network folder or drive.

Createing network shared folder and attaching it to your system is another topic. You should attach or mount shared folder to your system using nfs, cifs, samba, url based ftp protocols.
You can Access your passwords double clicking the DB file and providing master password.

Synchronize your DB file:
Kee pass lets you to synronize your local and shared DB file. It merges the DB file so the latest version will be synchronized. To do this after creating DB file copy and paste it an change the backup file name as backup_DB or local_DB or remote_DB as you wish. You can choose working local file primarily, remote file as backup or vice versa. With using synch property you are able to synch your files in case of data lost and failure.  

If you use mounted or attached network file use syncronize with file, if you are using ftp use the syncronize with URL. Kee pass has the ability of cloud synch using Google Drive and Dropbox. You should see the documentation for this.

Mind that who has the master key can access all passwords! So be careful holding and noting it.  
Thanks for reading.