Cumartesi, Ekim 08, 2022

Keenetic Wi-Fi mesh sistemi genişletici cihaz ekleme


 Wi-Fi mesh sistemi ile ana modem cihazınıza  ek menzil genişletici cihazlar bağlayarak kablosuz ağınızın kapsama alanını genişleterek, bağlantınız kopmadan odalar arası geçiş yapabilirsiniz. Wi-Fi mesh sisteminin standart genişleticiden farkı da bu geçişi kesintisiz bir şekilde yapabilmesidir. 


Bu yazıda ana modem olarak keenetic extra DSL, genişletici cihaz olarak keenetic city (2,4 ve 5ghz destekliyor) cihazları kullanılmıştır. Ben 2 adet keenetic city genişletici cihazı 1 adet Keenetic extra dsl ana modem cihazına bağladım ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.

Bu yazıda genişletici cihazınızı ana cihazdaki Wi-Fi mesh sistemine nasıl dahil edebileceğinizi anlatacağım.

Cihaz eklemek için aldığınız yeni menzil genişletici cihazın wifi ağına bağlanın.

Dil, ek modlar ve sonrasında genişletici modunu seçip kaydedin. Eğer kullanıcı adı ve şifre girmenizi isterse her ikisine de “admin” yazıp onaylayın. 

Cihaz yeniden başlatılacak, sonrasında hem genişletici cihazda hem de ana modem cihazında wps düğmesine basın. Wps düğmesi cihazın üstündeki en sağda üzerinde kablosuz sinyal sembolü olan düğmedir, bir solda da kablosuz sinyal sembolü var ancak o basılabilir düğme değildir. Her iki cihazda da bu düğmeye basıp bekleyin sırası önemli değil. 15-20 saniye sonra her iki cihazda yanıp sönen ışıklar yerini sürekli yanan ışıklara bırakacaktır.

Sonrasında ana cihazınıza my.keenetic.net adresinden bağlanın, ana cihazın kullanıcı adı ve şifresini girin, wifi mesh sistemi seçeneğine gelin ve ortada eklenebilir cihaz görünecektir, buradan cihazı ekleyin.


Daha sonra cihaz altta mesh sistemine dahil cihaz listesinde görünecektir, bu cihazı artık ana modem cihazından kontrol edeceksiniz, cihaza özel ayarlar için (ki gerek yok) aynı menüden cihazın ip adresini gösteren bağlantıya tıklayarak cihaza doğrudan bağlanabilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda ana cihazın kullanıcı adı ve şifresini gireceksiniz ilk başta girdiğiniz admin kullanıcı adı ve şifresi artık geçerli olmayacaktır çünkü cihaz artık ana cihaza bağlı bir cihaz olduğundan kurulumda girilen şifre geçerli olmayacaktır. 

Eğer wifi mesh sistemi ekranına cihaz ekleme görünmüyorsa daha öncesinde genişletici cihaza farklı bir kullanıcı adı ve şifre tanımlamış olabileceğinizden genişletici cihazı fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekecektir. Bunun için cihazın arka kısmındaki kalem ucu girebilecek deliğe kalemle 10 saniye basılı tutmanız gerekecektir. Zaten bu uyarı wifi mesh sistemi ekleme menüsünde de belirtilmiştir.

Umarım faydalı olmuştur. 
-yılmaz ürgün, elektronik ve haberleşme mühendisi-


Salı, Temmuz 13, 2021

Pfsense "openvpn Bad encapsulated packet length from peer" error solution

Pfsense, "openvpn Bad encapsulated packet length from peer (18516), which must be > 0" error solution

This problem causes from that you direct your IP:port (IP:443) to web server from Port Forwarding tab. Or you might be enabled Squid reverse proxy. Disable this direction then wou will able to connect vpn server. 

And consider that you have accept rule for openvpn server from WAN interface.

I hope this helps!

Çarşamba, Mart 24, 2021

password reset / recovery on HP procurve switch

 

There are two pinhole on the Procurve switches: one is reset and the other is clear.
Press the inner button of the Clear pinhole for 6-7 seconds.
Then restart the switch with reload command or plug out/on the power cable.
On next start password wont be asked.
Then you should change the manager password with
#password manager

if you want to erase startup config

#erase startup-config

be cautious! this command wil erase all your config.

if you want easy initial configuration.

#setup

command will let you config the essential configuration

How to reset Dell poweredge switch config ? (Dell 5548)

 Power up the switch
press esc before flash boot. it will ask for 3-5 seconds before boot. 

enter the password recovery mode [press 3]
then go back and restart your switch
The switch wont ask you password on next login.

then you can configure your new password with:
(config)#username user1 password your_password privilege 15

if you want to erase all config of the switch:

#delete startup-config

press Y for delete startup config
#reload
(switch will reboot)

then it will prompt whether you want initial config with wizard or not.
you should config via wizard or manually.Salı, Mart 02, 2021

Arista snmp v3 config

!arista snmpv3 config
#snmp-server contact [email protected]
#snmp-server location Organization-Unit-DC-Room-Cabinet-Rack-Unit
#snmp-server local-interface Management1
#snmp-server view all-items iso included
#snmp-server group <group_name> v3 priv read all-items
#snmp-server user <user_name> <group_name> v3 auth sha <auth_password> priv aes <priv_password>
#snmp-server host <IP_address> version 3 auth <user_name>

Cumartesi, Aralık 19, 2020

Spanning Tree Protokolü

 

STP protokolü Layer 2 haberleşmede yaşanan sonsuz döngü anahtarlamanın önüne geçilmesi için tasarlanmış bir protokoldür. Eğer networkte switchler birbirine döngü (loop) oluşturacak şekilde bağlanırsa, Switch MAC tablosu dolup taşabilir, portlar sonsuz döngüye girmiş Ethernet trafiğiyle tıkanarak anahtarlamanın yapılması imkansız hale gelebilmektedir. 

Bunun için STP protokolünü iyi anlamak ve network tasarımı ve kurulumu yaparken buna dikkat etmek gerekmektedir.

Eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız Switchlerde STP protokolünün aktif olması tavsiye edilmektedir. Bazı üreticilerde varsayılan olarak STP aktiftir bazılarında değildir.

Yazıda bazen Bridge bazen Switch ifadesi kullanılmıştır. STP protokolü eski bir protokol olduğundan standartta Bridge ifadesi geçtiğinden bu yazıdaki Bridge ve Switch ifadesini aynı gibi varsayabilirsiniz.

Öncelikle kullanımda olan STP protokollerini sıralayalım: 

STP türleri:
 1. STP (802.1D): Orjinal STP protokolü (endüstri standardı)
 2. PVST+: Cisco tarafından geliştirilen ve her bir VLAN için STP protokolünün ayrı ayrı çalıştığı protokol.
 3. RSTP (802.1w): Hızlı converge (yakınsayan / toparlanan) geliştirilmiş STP protokolü (endüstri standardı)
 4. Rapid PVST+: Cisco tarafından geliştirilen ve her bir VLAN için RSTP özelliği getirilen protokol
 5. MSTP (802.1s): çoklu VLANlar bir spanning tree instance'a bağlanabilir. Bununla birlikte farklı spanning tree instace'ları diğer instance'lardan bağımsız olarak kendi topolojisini kullanabilir. (Endüstri standardı) [1]

Burada endüstri standardından kastımız protokolün belli bir üreticiye bağımlı olmamasıdır. Zaten tüm üreticiler hemen hemen tüm endüstri standardını desteklemektedir. Bu nedenle eğer birden fazla üreticinin cihazlarını kullanıyorsanız endüstri standartlarını seçmeniz tavsiye edilir. Ancak, bazı çok sevilen protokoller örneğin Cisco Discovery Protocol (CDP) bir çok üretici tarafından desteklenmektedir. Ben yine de eğer spesifik bir nedeniniz yoksa endüstri standardı protokolleri tercih etmenizi tavsiye ederim.

STP, switchler arasında iletilen BPDU (Bridge Protocol Data Unit) mesajlarıyla çalışmaktadır. BPDU mesajları içinde switchler kendi Bridge ID lerini yayımlarlar. [2]

STP'de rol ve port seçimi aşağıdaki adımlarla gerçekleşir.
 1. Root bridge seçimi
 2. Root interfaceleri forwarding state'e geçirilir.
 3. Root switch olmayan switchlerin root bridge giden root port seçimi.
 4. Root switch olmayan switch'in diğer portlarının designated port seçimi
 5. Designated olmayan portlar Blok durumuna geçer.

Port rolleri (Port Roles):
Forwarding port: bu isim trafik ileten portla karıştırılmamalıdır, bu port root seçilen bridge'in tüm portlarının aldığı STP rolüdür.
Root portlar: Root bridge giden en iyi port (maliyeti/cost'u en düşük port)
Designated port: başka bir bağlantı üzerinden root bridge'e ulaşan port
Non-designated port: Diğer tüm portlar blok durumuna geçmektedir.


Port durumları (Port States):
BPDU mesajı paylaşan portlar aşağıdaki gibi 5 durumda olabilir:
 1. Disabled: port kapatılmışsa
 2. Blocking: port trafiği blokluyorsa
 3. Listening: trafik iletmiyorsa ve mac adresi dinlemiyorsa
 4. Learning: trafik iletmiyor fakat MAC adresi öğreniyorsa
 5. Forwarding: trafiği normal bir şekilde iletiyor ve alıyorsa


Şimdi STP rol ve port seçim adımlarına geçelim.

 1. adım:
BID ye göre root bridge seçilir.

32769 default priority değeridir.
BID= priority + bridge MAC adress

BID'si en düşük olan bridge (switch) Root bridge seçilir
priorty sonradan değiştirilebilir. Böylece isterseniz Root Bridge'in hangi switch olacağına karar verebilirsiniz.


Aşağıdaki şekilde üstteki switch'in BID değeri en düşük olduğundan Root bridge olarak seçilmektedir. (çünkü hexadecimal değer olarak a değeri b değerinden daha düşüktür)

 *Şekiller kaynak [2]'den alınmıştır. 
 1. adım:
Root bridge seçilen switchin portları forwarding state'e geçirilir.

 1. adım:
Root Bridge olmayan Bridge'lerin root bridge'e giden root port seçimi:

Root port seçimi link maliyetine (cost) göre yapılmaktadır.
link maliyeti port hızlarına göre değişmektedir. 
 

 

Buna göre diğer switch'ten gelen link ve ilgili switch maliyetleri toplanır.
Örneğin root bridge bağlı switchte, root bridge bağlı olan link için, root bridgeden 0 maliyet, ilgili switchte link 1g ise 4+0=4 toplam maliyet bu link için 4 olmaktadır.

Root bridge bağlı olmayan ve diğer bridge'e (switch'e) giden hattı (link) ele aldığımızda karşıdan 4, ilgili switchten de 4 maliyet gelir eğer hatlar 1g ise, toplamda 8 maliyet elde edileceğinden root bridg'e doğrudan bağlanan hat root port olarak seçilir.

Daha sonra designated port seçimine geçilir.

 1. Adım: Designated Port seçimi.

Root bridge seçiminde olduğu gibi, root olmayan birdge'ler arasındaki hattın hangisinin Designated olacağı BID değerine bakarak karar verilir. BID değeri düşük olan bridge (switch)'in root port olmayan portları root olmayan bridge'e gidiyorsa o port designated olur. Aşağıdaki şekilde sol alttaki switchin bridge ID sağ alttaki switchten daha düşük olduğundan o switch'in root olmayan portu Designated olarak seçilir. 1. Adım: Blocked port seçimi
Root port veya Designated olmayan tüm portlar Blocked port olur.

Convergence (yakınsama / toparlanma) süresi: port rol seçim sürelerinin tamamlanması.

Kaynaklar:
[2] Cert Bros YouTube eğitim videosu: Bu videodan çevirilmiştir,

Cuma, Ekim 30, 2020

How to change remote desktop resolution on windows 10 RDP

 1. First of all your remote desktop session must be saved
 2. You will see the saved desktops on your screen
 3. Click 3 dots on the regarded saved desktop session
 4. Edit a desktop window will pop up, then click show more
 5. Find display setting on the bottom
 6. Choose your desired resolution, if you don't choose, RDP will choose automatically according to your local computer's original resolution